HAGOPAY.COM

Uy tín - Chất lượng

Hagopay.com
Nạp không cần tài khoản

Nhập Hago ID và kiểm tra để xác minh
tài khoản nhận kim cương

ACB - NGÂN HÀNG Á CHÂU

CTK: ĐỖ TRƯỜNG THẮNG

STK: 103674688888 copy

SỐ TIỀN:

NỘI DUNG: copy

- Vui lòng chuyển số tiền cần mua gói quý tộc đến stk hiển thị phía trên.

- Phần nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng ghi đúng như hướng dẫn: [dấu cách]id hago (Ví dụ: 666666666).

- Trường hợp chuyển sai nội dung. Vui lòng liên hệ ADMIN để xác thực và cộng tiền thủ công.